Cô giáo ép nam sinh đụ nhau thì mới trả điện thoại đã thu.