MIDE-742 Chuyện tình nữ sinh viên Shoko Takahashi.