Chơi bài thua phải lột đồ với gái xinh và cái kết.