PRED-172 Chiêu trò bán dâm sáng tạo của Aika Yamagishi.