JUL-327 Chén em Miho Tono khi chồng em đi công tác.