Cái kết có hậu cho câu chuyện ngoại tình anh rể em vợ.