JUL-185 Bí mật khổ đau của cô thư lý ký Nao Jinguji.