Anh chàng FA dùng kính thực tế ảo thoả mãn dục vọng.