FSDSS-197 Ký sự đi khách của gái gọi hạng sang Noa Miura.